DECLARAŢIE DE PRESĂ Cu privire la chestiunea alocaţiilor pentru copiii cetăţenilor români care muncesc în ţări ale Uniunii Europene

DECLARAŢIE DE PRESĂ Cu privire la chestiunea alocaţiilor pentru copiii cetăţenilor români care muncesc în ţări ale Uniunii Europene

Recent, reprezentanţi ai unor guverne din ţări ale Uniunii Europene – Germania, Austria, Danemarca şi Irlanda – și-au exprimat intenţia de a pune în discuţie reducerea alocaţiilor pentru copiii lucrătorilor imigranţi din state europene, în situaţia în care aceştia locuiesc în afara ţării unde părinţii lor muncesc.

Doresc să salut decizia autorităţilor din Germania şi Austria, care au hotărât să amâne luarea unei asemenea decizii, ţinând astfel cont de poziţia Comisiei Europene, a Comisarului european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, şi a majorităţii statelor membre care s-au opus măsurii.O asemenea decizie ar fi însemnat o gravă încălcare a principiului european al solidarităţii şi echităţii şi a unor drepturi fundamentale, aşa cum sunt dreptul la muncă şi cel la liberă circulaţie, de care românii se bucură în calitate de cetăţeni europeni.
Cetăţenii români care muncesc peste hotare, în state ale Uniunii Europene şi care plătesc toate obligaţiile prevăzute de lege pentru salariul lor, trebuie să primească, în integralitate,alocaţiile pentru copiii lor. Orice altă abordare ar crea o nedreptate și ar pune munca unui român care desfăşoară, în condiţii legale, activităţi lucrative în anumite ţări ale Uniunii Europene, într-o nemeritată şi nejustificată poziţie de inferioritate.
Îmi exprim speranţa că, acum ca şi pe viitor, poziţia guvernelor europene să se menţină în zona respectării tuturor drepturilor cetăţenilor români, oriunde s-ar afla aceștia în Europa.
Angel Tîlvăr
Deputat de Vrancea
DECLARAŢIE DE PRESĂ Ziua Europeană pentru Comemorarea Victimelor Terorismului

DECLARAŢIE DE PRESĂ Ziua Europeană pentru Comemorarea Victimelor Terorismului

În urmă cu 13 ani, pe 11 martie 2004, 11 bombe au explodat în gara Atochaşi în trenurile de navetişti care se apropiau de capitala Spaniei, Madrid. În acea dimineaţă, 192 de persoane, printre care 16 cetăţeni români, au căzut victime nevinovate unei ameninţări al cărei spectru rămâne, până astăzi, extrem de prezent: terorismul.

Ziua Europeană pentru Comemorarea Victimelor Terorismului are menirea de a menţine mereu vie amintirea acestor evenimente dramatice şi de a ne oferi ocazia să ne manifestăm sprijinul şi solidaritatea cu toţi cei afectaţi, indiferent de naţionalitate.Unită în respectul pentru cei care au avut şi au de suferit, în responsabilitatea comună de a-şi proteja valorile, Europa trebuie să rămână angajată cu determinare în lupta împotriva oricărei forme de terorism şi în efortul internaţional de colaborare pe această temă. Teama, ura şi intoleranţa nu trebuie lăsate să erodeze marile idealuri şi principii care ne-au adus împreună.
La rândul său, România, ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, trebuie să fie la fel de activă în poziţiile adoptate în privinţa acestei ameninţări fără precedent şi să contribuie eficient, ca şi până acum, la mecanismele regionale şi globale de combatere a terorismului.
Angel Tîlvăr
Deputat de Vrancea
COMUNICAT DE PRESĂ privind întâlnirea cu delegaţia italo-română din oraşele înfrăţite Sulmona şi Ovidiu

COMUNICAT DE PRESĂ privind întâlnirea cu delegaţia italo-română din oraşele înfrăţite Sulmona şi Ovidiu

Astăzi, 6 martie 2016, alături de senatorul PSD de Constanţa, Nicolae Moga, am participat la întâlnirea cu delegaţia comună a oraşelor înfrăţite Sulmona (Italia) şi Ovidiu (România).

Înfrăţirea dintre cele două localităţi a devenit oficială în aceste zile şi porneşte de la un simbol extrem de puternic: personalitatea poetului Publius Ovidius Naso, care s-a născut la Sulmona, în provincia L’ Aquila din Abruzzo, şi a încetat din viaţă în anticul Tomis.
În intervenţia din cadrul întâlnirii, cu privire la activitatea parlamentară, am menţionat faptul că ţara noastră numără între parlamentarii pentru minorităţile naţionale un reprezentant al comunităţii italienilor din România.De asemenea, am prezentat comisiile parlamentare care acoperă problematica românilor care trăiesc în afara graniţelor ţării şi activitatea Grupului parlamentar pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României, activitate care urmăreşte, între altele, bună informare şi sprijinul acordat cetăţenilor români de peste hotare care cad victimă acestui flagel.Am subliniat puternicele legături istorice care leagă ţările noastre şi potenţialul semnificativ de dezvoltare a acestora, în context european.
Totodată, am abordat elemente legate de numeroasă comunitate românească din Italia, în sensul contribuţiei semnificative pe care aceasta o are la economia şi cultura ţării de reşedinţă.Între factorii importanţi care concură la integrarea românilor societatea italiană se numără dezvoltarea unui mediu asociativ activ, care să contribuie la păstrarea profilului identitar al comunităţii, dar şi la o cât mai bună cunoaştere reciprocă, precum şi implicarea activă a acestora, în calitate de cetăţeni europeni, la viaţa localităţilor în care ei trăiesc, studiază şi muncesc.
Angel Tîlvăr 
Deputat PSD de Vrancea
DECLARAȚIE DE PRESĂ

DECLARAȚIE DE PRESĂ

Privind cazurile de sclavie prin muncă şi trafic de persoane având drept victime cetăţeni români în oraşul Ginosa, provincia Taranto din regiunea Puglia, ItaliaO serie de articole ale presei românești din diaspora şi din cea italiană au adus în atenţia opiniei publice situaţia extrem de gravă a mai multor cetăţeni români, victime ale traficului de persoane şi sclaviei prin muncă, în oraşul Ginosa, provincia Taranto, regiunea Puglia.

Îmi manifest profunda îngrijorare cu privire la situaţia compatrioţilor noştri care au fost înşelaţi, abuzaţi şi supuşi violenţei. Este inadmisibil ca astfel de cazuri să mai apară în anul 2017, într-o Europă ai cărei cetăţeni cu drepturi depline suntem. Totodată, îmi exprim întreaga compasiune pentru românii care cad pradă unor indivizi fără scrupule, ajungând să fie exploataţi şi trataţi în acest mod inuman.Statul român, în permanent dialog şi colaborare cu autorităţile centrale şi locale ale ţărilor în care apar astfel de cazuri, trebuie să acţioneze cu eficienţă şi fermitate, atât pentru a le acorda cetăţenilor săi sprijinul necesar, cât şi pentru a preveni situaţiile de acest fel.
Angel Tâlvăr 
Deputat de Vrancea