DECLARAŢIE DE PRESĂ Cu privire la chestiunea alocaţiilor pentru copiii cetăţenilor români care muncesc în ţări ale Uniunii Europene

DECLARAŢIE DE PRESĂ Cu privire la chestiunea alocaţiilor pentru copiii cetăţenilor români care muncesc în ţări ale Uniunii Europene

Recent, reprezentanţi ai unor guverne din ţări ale Uniunii Europene – Germania, Austria, Danemarca şi Irlanda – și-au exprimat intenţia de a pune în discuţie reducerea alocaţiilor pentru copiii lucrătorilor imigranţi din state europene, în situaţia în care aceştia locuiesc în afara ţării unde părinţii lor muncesc.

Doresc să salut decizia autorităţilor din Germania şi Austria, care au hotărât să amâne luarea unei asemenea decizii, ţinând astfel cont de poziţia Comisiei Europene, a Comisarului european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, şi a majorităţii statelor membre care s-au opus măsurii.O asemenea decizie ar fi însemnat o gravă încălcare a principiului european al solidarităţii şi echităţii şi a unor drepturi fundamentale, aşa cum sunt dreptul la muncă şi cel la liberă circulaţie, de care românii se bucură în calitate de cetăţeni europeni.
Cetăţenii români care muncesc peste hotare, în state ale Uniunii Europene şi care plătesc toate obligaţiile prevăzute de lege pentru salariul lor, trebuie să primească, în integralitate,alocaţiile pentru copiii lor. Orice altă abordare ar crea o nedreptate și ar pune munca unui român care desfăşoară, în condiţii legale, activităţi lucrative în anumite ţări ale Uniunii Europene, într-o nemeritată şi nejustificată poziţie de inferioritate.
Îmi exprim speranţa că, acum ca şi pe viitor, poziţia guvernelor europene să se menţină în zona respectării tuturor drepturilor cetăţenilor români, oriunde s-ar afla aceștia în Europa.
Angel Tîlvăr
Deputat de Vrancea