“Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”, cod SMIS 2014+ 120025

“Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”, cod SMIS 2014+ 120025

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea […]
Sursa: MAI

Share this post