Credem că mediul înconjurător este un bun

pe care trebuie să-l lăsăm generațiilor viitoare iar protecția lui este un obiectiv important.